Poniżej przedstawiam skróconą wersję najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych na moim blogu i w związku z moją działalnością w jego ramach.

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie https://www.rodzicielnik.pl/ oraz jej podstronach jest PB Media Agnieszka Kopeć

  • Dołożę wszelkich starań aby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne i nie były udostępniane podmiotom nieuprawnionym.
  • Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać z mojej strony.
  • Gdy zapisujesz się do newslettera, dodajesz komentarz na blogu lub kontaktujesz się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe.
  • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym zakresie wykorzystuję pliki cookies firmy Google.
  • Wyświetlam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.
  • Na moim blogu możesz udostępniać treści w serwisach społecznościowych oraz subskrybować profile społecznościowe. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter oraz Google+.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem adresu e-mail: agnieszka@rodzicielnik.pl

Poniżej znajdziesz dalsze szczegóły, dla ciekawskich i dociekliwych :).

Pojęcia w polityce prywatności

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystam z powierzonych mi przez Ciebie danych osobowych.

Ja – Agnieszka Kopeć, kontakt: agnieszka@rodzicielnik.pl, telefon 784 852 608 jestem Administratorem danych osobowych. Oznacza to, że decyduję jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które mi przekazałeś, są przetwarzane. Chcę, abyś wiedział, że dokładam wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniam odpłatnie powierzonych mi danych osobowych.

Ty – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzam i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przeze mnie strona internetowa oraz jej podstrony: www.rodzicielnik.pl

Odbiorcy Twoich danych – podmioty, którym mogę przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na moje zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecę i tylko we wskazanym przeze mnie zakresie. Będą one przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskażę lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Jak przetwarzam Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością blogową, przetwarzam dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. I tak:

KOMENTARZE NA STRONIE

Dodając komentarz na Stronie, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia lub pseudonimu, adresu e-mail oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapewniania możliwości opublikowania komentarza na Stronie. Część Twoich danych (imię i nazwisko) będzie dostępna publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przeze mnie (tj. w bazie mojego systemu WordPress) przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony (zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu Strony) lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda: zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

NEWSLETTER

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia lub pseudonimu i adresu e-mail.

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapisania się przez Ciebie do prowadzonego przeze mnie newslettera

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do czasu zakończenia funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera (wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu), co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają moją Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą korespondencji

Korzystam z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą mojej korespondencji.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych

Przetwarzam takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały mi udostępnione przez podmiot, z którym współpracuje na podstawie umowy lub innego wiążącego uzgodnienia, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wykonania przeze mnie zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego mojej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przeze mnie jego zasadności.

Podstawa prawna

Mój prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących mnie umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.b) Profesjonalni doradcy prawni

b) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

WYSYŁANIE INFORMACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Cel przetwarzania

Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie ode mnie informacji o moich nowych inicjatywach, aktywnościach oraz informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail, będę przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię lub pseudonim, adres e-mail, w celu wysyłania Ci tych informacji.

Okres przetwarzania

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będę świadczyć tę usługę oraz jak długo nie poinformujesz mnie o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie ode mnie tych informacji (wówczas Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte bez wpływu na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania).

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda (zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają moją Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą korespondencji

Korzystam z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą mojej korespondencji.

Twoje prawa w związku z przetwarzenim Twoich danych osobowych

Zapewniam realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przeze mnie danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej mi udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane przeze mnie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przeze mnie działań na Twoją rzecz lub korzystanie z moich funkcjonalności, które zgodnie z prawem mogę świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzam je w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o moich nowych aktywnościach oraz inicjatywach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będę miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usunę Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestanę przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowuję dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przeze nie Twoich danych osobowych w tym celu jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwię Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będę też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać ode mnie potwierdzenie, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych, na warunkach wskazanych w RODO.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania ode mnie sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które mi dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do mnie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli ten organ jest właściwy).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji łączącego nas stosunku prawnego.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o moich inicjatywach i propozycjach na podany przez Ciebie adres e-mail, nie będę mógł przesyłać Ci takich informacji. Podobnie: bez podania przez Ciebie wyżej wskazanych danych nie będziesz mógł pozostawić Komentarza na moim blogu oraz nie będziesz mógł otrzymywać Newslettera, nie otrzymasz wygranej nagrody.

Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb mogę zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.