Nieobecność ojca w wychowaniu syna

Czy badania naukowe potwierdzają negatywne konsekwencje dla syna nieobecności ojca w jego życiu?

Dużo badań prowadzonych w tym temacie pokazuje wiele bardzo dotkliwych konsekwencji dla syna nieobecności ojca. Ronald R. Rohnera i Robert Veneziano przestudiowali około 100 badań, przeprowadzonych w latach 1941 – 2001 i na tej podstawie sformułowali kilka istotnych wniosków: niedostatek bliskości i ciepła ojców oraz ich złe relacje z synami utrudniają chłopcom stanie się bardziej …