Dzieci podrosły i przyszedł taki moment, że przestałam ogarniać. Spotkania, tematy rodzinne, przedszkolne, warsztatowe, jeden kalendarz, drugi, coś się nie spina, coś znów rozjeżdża....