powiększone migdałki u dzieci rodzicielnik.pl

Logopeda radzi – Jak mówić do małego dziecka?

Mówienie do dzieci od początku ich życia jest doskonałym fundamentem do rozwoju ich mowy, pomimo że same jeszcze nie mówią. Mowa na początku rozwija się poprzez słuch i rozpoznawanie komunikatów emocjonalnych. Ale to nie wszystko. Mówienie do dzieci od ich pierwszych dni zwiększa w znacznym stopniu iloraz ich inteligencji i wpływa pozytywnie na rozwój społeczny …