Wczesny połóg rozpoczyna się bezpośrednio po operacji. Niezbędne jest prowadzenie ścisłej obserwacji pacjentki na sali pooperacyjnej, monitorowane jest m.in. ciśnienie tętnicze, tętno, temperatura, krwawienie...