Mówienie do dzieci od początku ich życia jest doskonałym fundamentem do rozwoju ich mowy, pomimo że same jeszcze nie mówią. Mowa na początku rozwija...