Moczenie nocne to poważny problem, nie lekceważ go!

Moczenie nocne, zwane także enurezą, to opróżnianie pęcherza moczowego podczas snu, które dzieje się mimowolnie. Problem ten dotyczy około 15–20% pięciolatków, 10% siedmiolatków oraz 8% dziewięciolatków i może mieć poważny wpływ na rozwój oraz zachowanie dziecka w postaci np. utraty poczucia własnej wartości, problemów natury społecznej, problemów dotyczących procesów poznawczych oraz innych problemów psychologicznych, jak również na członków …