Porady prawne ustalenie ojcostwa

Porady prawne na temat. Zaprzeczenie ojcostwa, a zwrot zapłaconych dotychczas alimentów.

Rozwiedziony małżonek uzyskał prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zaprzeczeniu jego ojcostwa w stosunku do małoletniego dziecka. Uprzednio w wyroku rozwodowym sąd przyznał dziecku alimenty. Czy w związku z orzeczonym zaprzeczeniem ojcostwa, małżonek może żądać zwrotu alimentów uiszczonych na rzecz dziecka, którego nie jest ojcem. W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż orzeczenie uwzględniające powództwo o zaprzeczenie ojcostwa …