Dziś, drogie Mamy, będziemy prześwietlać trzeci etap rozwoju mowy dziecka. Jest nim okres zdania. Etap ten jest naturalną konsekwencją tego wszystkiego, co zadziało się...