logopeda rozwój mowy u dziecka rodzicielnik.pl
Logopeda

Logopeda radzi: ROZWÓJ MOWY DZIECKA – OKRES ZDANIA

Dziś, drogie Mamy, będziemy prześwietlać trzeci etap rozwoju mowy dziecka. Jest nim okres zdania. Etap ten jest naturalną konsekwencją tego wszystkiego, co zadziało się w okresie wyrazu, o którym pisałam w ostatnim artykule. Jest to istotne, ponieważ, od wcześniejszych etapów zależy to, jak dalej będzie rozwijać się mowa dziecka.

Okres zdania ma miejsce pomiędzy 2 a 3 rokiem życia. To czas w którym dziecko przyswaja najwięcej słów. Co istotne, dziecko na tym etapie wie, jak prawidłowo brzmią wszystkie głoski, jednak nie potrafi ich jeszcze dobrze wymówić Dzieje się tak za sprawą kształtowania się aparatu mowy dziecka. Może to  być przyczyną zabawnej sytuacji, w której dziecko poprawia wymowę osoby dorosłej, gdy samo jeszcze nie potrafi dobrze powiedzieć danego słowa.

Jak sama nazwa wskazuje, okres zdania jest momentem, w którym pojawiają się pierwsze zdania. Najpierw proste dwu- i trzywyrazowe, które następnie przechodzą w zdania bardziej złożone. Co najczęściej następuje pod koniec 3 roku życia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że każde dziecko ma swoje tempo, co oznacza, że jedno może zacząć tworzyć zdania szybciej, a inne wolniej.

Co nowego w okresie zdania?

  • Mowa dziecka staje się bardziej zrozumiała dla rodziny i dalszego otoczenia.
  • Maluch zna wszystkie samogłoski, ale może wymawiać je jeszcze niewłaściwie.
  • Dziecko wymawia prawidłowo spółgłoski: p, b, m, f, q, k, g, h, t, d, n, l, samogłoski ustne: a, o, u, e, y, i, a, czasami również samogłoski nosowe: ę, ą.
  • Pod koniec tego okresu realizuje też spółgłoski: s, z, c, dz, które wcześniej zastępował ś, ź, ć, dź.
  • Głoski trudniejsze zastępuje łatwiejszymi.
  • Powiększa się repertuar zdania – od twierdzącego, poprzez rozkazujące i pytające.
  • Dziecko używa głownie rzeczowników i czasowników, które na początku występują w formie bezokolicznika.

Tak, jak we wcześniejszych etapach, tak i tu bardzo ważna jest stymulacja rozwoju mowy dziecka. Częste rozmowy, zabawy z dzieckiem oraz dostarczanie prawidłowego wzorca mowy to istotne czynniki, które są fundamentem dla dalszego rozwoju mowy.

autor: Agnieszka Siołek

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *