Jak i kiedy wprowadzać do żywienia dziecka produkty potencjalnie alergenne? Czy unikać tych produktów jak najdłużej, czy wręcz przeciwnie, wprowadzać wcześnie w celu ekspozycji...