Podczas ciąży dochodzi do szeregu przemian, zarówno czynnościowych, jak i strukturalnych, które mają na celu przystosowanie organizmu kobiety do funkcjonowania w nowych warunkach. Skutkiem...