Władza rodzicielska po rozwodzie

Mama kupuje dzieciom rzeczy w najtańszych sklepach (mimo wysokich alimentów, które płacę) …

„Mama kupuje dzieciom rzeczy w najtańszych sklepach (mimo wysokich alimentów, które płacę) i dzieci tłumaczą mi, że to bardzo fajne sklepy. Ja mam inne zdanie na ten temat i nie chcę, żeby moje dzieci miały takie standardy, co mam im powiedzieć? Czy w ogóle powinienem reagować? Cóż, sytuacja niełatwa. Uporządkujmy kilka kwestii: po pierwsze, masz …

Nieobecność ojca w wychowaniu syna

Prawo do kontaktów z dzieckiem.

Ojciec po rozwodzie orzeczeniem sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy pomimo to ma prawo żądać umożliwienia mu kontaktów z dzieckiem? Uprawnienie do osobistej styczności z dzieckiem nie należy do atrybutów władzy rodzicielskiej, zaliczane jest do tzw. „praw rodzicielskich”. Co więcej przyjmuje się, iż utrzymywanie kontaktów z rodzicem należy do praw przysługujących dziecku. Zgodnie bowiem …