Nieobecność ojca w wychowaniu syna

Prawo do kontaktów z dzieckiem.

Ojciec po rozwodzie orzeczeniem sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy pomimo to ma prawo żądać umożliwienia mu kontaktów z dzieckiem? Uprawnienie do osobistej styczności z dzieckiem nie należy do atrybutów władzy rodzicielskiej, zaliczane jest do tzw. „praw rodzicielskich”. Co więcej przyjmuje się, iż utrzymywanie kontaktów z rodzicem należy do praw przysługujących dziecku. Zgodnie bowiem …

Władza rodzicielska po rozwodzie

Jak zajmować się wspólnie sprawami szkolnymi dzieci?

Znów uwaga na początek, wspólnie to nie znaczy, że we wszystkim musimy mieć zgodność i wszystko konsultujemy. Ani to możliwe, ani naturalne. Jakimi więc sprawami szkolnymi i w jaki sposób można współpracować? Obszary wspólnych działań i współpracy mogą obejmować: Przede wszystkim ustalenie, jak rodzice będą sobie przekazywali informacje odnośnie tego co dotyczy spraw szkolnych. To …

Alimenty na dziecko po uzyskaniu pełnoletności

Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

W tym roku nasze dziecko skończy 18 lat, czy uzyskanie pełnoletności pozbawi je alimentów, które otrzymuje od drugiego z rodziców? Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie stanowi samoistnego powodu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego rodziców dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bowiem powiązany bezpośrednio z wiekiem dziecka, lecz z uzyskaniem przez nie samodzielności życiowej. Rodzice obowiązani są do …

Rozporządanie zarobkami dziecka

Rozporządzenie zarobkiem dziecka.

Dziecko w wieku 16 lat otrzymuje drobne wynagrodzenie z tytułu dorywczej pracy sezonowej. Rodzic chce aby zarobione środki zostały zaoszczędzone przez małoletniego i przekazane następnie na potrzeby związane z nauką. Czy rodzic może zadysponować wynagrodzeniem dziecka. Zgodnie z ogólną zasadą zarząd majątkiem dziecka wykonują rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Nie dotyczy to jednak zarobków dziecka. …

Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska po rozwodzie.

Jakie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej są możliwe po rozwodzie? Orzekając rozwód, sąd decyduje m.in. o tym czy opieka nad dzieckiem po rozwodzie sprawowana będzie przez obojga małżonków. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które jest zgodne z dobrem dziecka. Możliwe jest …