Władza rodzicielska po rozwodzie
Porady prawne Prawnik

Władza rodzicielska po rozwodzie.

Władza rodzicielska po rozwodzieJakie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej są możliwe po rozwodzie?

Orzekając rozwód, sąd decyduje m.in. o tym czy opieka nad dzieckiem po rozwodzie sprawowana będzie przez obojga małżonków. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które jest zgodne z dobrem dziecka. Możliwe jest także powierzenie przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka. Sąd może również zawiesić władzę rodzicielską w przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody do jej wykonywania. Pomimo zawieszenia władzy rodzicielskiej, ta nadal istnieje, z tym że rodzic jest wyłączony od jej sprawowania. Najsurowszym środkiem jaki może zastosować sąd odnośnie sprawowania władzy rodzicielskiej jest jej pozbawienie jednego lub obojga rodziców. Sąd podejmuje decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, gdy władza ta nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka. Co ważne, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodzica z płacenia alimentów na rzecz dziecka.

Podstawa prawna: art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

Autor: Piotr Gębiak

Radca prawny – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.

www.wspolnedzieci.pl

plansza 750 x 100 px

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *