Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska po rozwodzie.

Jakie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej są możliwe po rozwodzie? Orzekając rozwód, sąd decyduje m.in. o tym czy opieka nad dzieckiem po rozwodzie sprawowana będzie przez obojga małżonków. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które jest zgodne z dobrem dziecka. Możliwe jest …