Porady prawne ustalenie ojcostwa

Czy emocje rządzą się jakimiś prawami i czy ich znajomość może pomóc w radzeniu sobie po rozstaniu?

Różnorodne emocje zwykle towarzyszą rozstaniu partnerów, począwszy od żalu, smutku, rozgoryczenia poprzez niepokój, lęk, aż do złości, gniewu. Każdy z partnerów/ byłych małżonków może doświadczać rozpaczy, rozczarowania, poczucia winy, zagrożenia, straty, krzywdy, chęci zemsty. Powstaje pytanie jak żyć po rozwodzie? To zależy rzecz jasna od sytuacji, przyczyn rozpadu związku i okoliczności samego rozstania. W przypadku …

Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska po rozwodzie.

Jakie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej są możliwe po rozwodzie? Orzekając rozwód, sąd decyduje m.in. o tym czy opieka nad dzieckiem po rozwodzie sprawowana będzie przez obojga małżonków. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które jest zgodne z dobrem dziecka. Możliwe jest …