Prawnik

Porada prawna – Zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią.

46e60e2f38d6a0c53e59c955e4b279fdSzesnastoletnia córka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Postanowili zawrzeć związek małżeński. Rodzice sprzeciwiają się temu związkowi. Czy dla zawarcia małżeństwa przez kobietę przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców?

Zgodnie z generalną zasadą nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak wyjątek dotyczący kobiet. Mianowicie z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Dla zawarcia małżeństwa przez kobietę, która ukończyła lat 16 wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, w tym zakresie nie jest rozstrzygające zdanie rodziców tej osoby. Nie oznacza to jednak, iż sąd zupełnie pomija opinię rodziców, przed wydaniem postanowienia rozstrzygającego taki wniosek sąd wysłucha bowiem wnioskodawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszłych małżonków.

Ma to na celu ustalenie czy zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Udzielenie zgody przez Sąd opiekuńczy uzależnione jest od istnienia ważnych powodów, przy czym pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Najczęstszą przesłanką, dominującą w orzecznictwie, jest ciąża kobiety zamierzającej zawrzeć związek małżeński. Należy jednak zauważyć, iż nie jest to okoliczność wiążąca dla sądu tzn. nawet w przypadku ciąży sąd może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli istnieją inne okoliczności świadczące o tym, iż zawarcie małżeństwa nie będzie zgodne z dobrem rodziny.

Podstawa prawna: Art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.

 (fot. pinterest.com)plansza 750 x 100 px

Możesz również polubić…

1 komentarz

  1. Agata Wierzgacz says:

    Był taki program w telewizji sąd rodzinny i nie raz były takie rozprawy , w których bohaterami byli niepełnoletni i zakochani 😉 sąd brał pod uwagę ich mądrość i dojrzałość to podjęcia tak ważnej decyzji 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *