Porada prawna – Zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią.

Szesnastoletnia córka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Postanowili zawrzeć związek małżeński. Rodzice sprzeciwiają się temu związkowi. Czy dla zawarcia małżeństwa przez kobietę przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców? Zgodnie z generalną zasadą nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak wyjątek dotyczący kobiet. …