Prawnik

Radca prawny radzi – Jak można pozyskać alimenty od osoby zobowiązanej. Czy droga sądowa to jedyne rozwiązanie?

Uregulowanie kwestii świadczeń alimentacyjnych następuje najczęściej w drodze postępowania sądowego. Ale czy jest możliwość uniknięcia kosztownego i długotrwałego procesu?59cc82b07b8ab4758e0b24e3180c31ae

Najczęściej regulowanie stosunków alimentacyjnych odbywa sie na drodze sądowej. Szybszym sposobem na to jak uzyskać alimenty, może okazać się zawarcie umowy alimentacyjnej pomiędzy uprawnionym do otrzymania alimentów i zobowiązanym do ich dostarczenia. W przypadku, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko jest ono w umowie reprezentowane przez drugiego rodzica. Zawarcie takiej umowy może okazać się znacznie korzystniejsze od postępowania sądowego. Strony mogą samodzielnie i w krótkim czasie ustalić kwestie związane z wysokością alimentów, formą oraz terminem ich płacenia. Zawierając umowę o alimenty należy jednak pamiętać, iż ustalona w ten sposób wysokość świadczeń alimentacyjnych, powinna odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz zarobkowym i majątkowym możliwościom zobowiązanego.

Autor: Piotr Gębiak

Radca prawny – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.

www.wspolnedzieci.pl

plansza 750 x 100 px

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *