Uregulowanie kwestii świadczeń alimentacyjnych następuje najczęściej w drodze postępowania sądowego. Ale czy jest możliwość uniknięcia kosztownego i długotrwałego procesu? Najczęściej regulowanie stosunków alimentacyjnych odbywa sie...