Radca prawny radzi – Jak można pozyskać alimenty od osoby zobowiązanej. Czy droga sądowa to jedyne rozwiązanie?

Uregulowanie kwestii świadczeń alimentacyjnych następuje najczęściej w drodze postępowania sądowego. Ale czy jest możliwość uniknięcia kosztownego i długotrwałego procesu? Najczęściej regulowanie stosunków alimentacyjnych odbywa sie na drodze sądowej. Szybszym sposobem na to jak uzyskać alimenty, może okazać się zawarcie umowy alimentacyjnej pomiędzy uprawnionym do otrzymania alimentów i zobowiązanym do ich dostarczenia. W przypadku, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko …