LifeStyle Prawnik

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie. Kiedy warto się na nią zdecydować?

Jednym z ustrojów małżeńskich zakładających występowanie dwóch odrębnych majątków osobistych, jest rozdzielność majątkowa. Od momentu jej ustanowienia małżonkowie nie muszą informować się wzajemnie o stanie majątku, czy wysokości obciążających zobowiązań, ponieważ ustrój ten zapewnia prawo do samodzielnego rozporządzania własnym mieniem. Sprawdź, kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową i dowiedz się, w jaki sposób można ustanowić ją w trakcie trwania małżeństwa.

rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa – jakie pociąga za sobą skutki?

Zgodnie z art. 47 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego podstawowym i zarazem najważniejszym skutkiem zawarcia rozdzielności przez współmałżonków jest zakończenie wspólności majątkowej. Od chwili wprowadzenia tego ustroju, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać swoim kapitałem.
W tym miejscu warto podkreślić, że podjęcie decyzji o podpisaniu umowy o rozdzielności majątkowej nie ma żadnego wpływu na pozostałe prawa, które wynikają z faktu przebywania w zawartym małżeństwie. Oznacza to, że współmałżonkowie mogą w dalszym ciągu nawzajem się wspierać, współdziałać dla dobra dzieci, a także przekazywać środki na utrzymanie rodziny. Więcej na ten temat: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/na-czym-polega-rozdzielnosc-majatkowa/id/177

W jakich sytuacjach warto zastanowić się nad rozdzielnością majątkową?

W przeważającej większości przypadków małżonkowie decydują się na zawarcie rozdzielności majątkowej, aby móc chronić majątek wspólny oraz swoje własne mienie na skutek podejmowania przez drugą osobą ryzykownych przedsięwzięć. Najczęściej ma to miejsce, gdy jeden ze współmałżonków wykonuje profesję związaną z osobistą odpowiedzialnością całym majątkiem, bierze duży kredyt na prowadzenie działalności gospodarczej itp.). Dzięki temu można uniknąć odpowiedzialności za długi cywilne zaciągnięte przez drugą osobę.

Pozostałe sytuacje, w których warto zastanowić się nad zawarciem rozdzielności majątkowej w małżeństwie to:

  • zobowiązanie jednego ze współmałżonków do wypłacania świadczeń alimentacyjnych na dzieci z poprzedniego związku;
  • konflikt między małżonkami, który może dotyczyć zarówno kwestii majątkowych, jak i spraw osobistych, mogący skutkować np. podjęciem decyzji o separacji;
  • chęć zagwarantowania każdemu ze współmałżonków samodzielności oraz niezależności pod względem ekonomicznym;
  • brak zaufania do żony/męża.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową podczas trwania małżeństwa?

Ten majątkowy ustrój małżeński może zostać zawarty zarówno w formie umowy określanej mianem intercyzy, jak i na skutek postępowania sądowego. Pierwsze z rozwiązań jest możliwe wyłącznie w obecności notariusza i tylko w sytuacji, kiedy współmałżonkowie są zgodni co do zawarcia intercyzy. W przeciwnym razie konieczne jest ustalenie rozdzielności majątkowej na drodze sądowej. Po rozpatrzeniu pozwu sąd ogłasza wyrok, w którym zostaje sprecyzowana chwila, od której obowiązuje zakończenie wspólności majątkowej (zwykle rozdzielność może obowiązywać najwcześniej od dnia złożenia pozwu w sądzie).

Podsumowując, rozdzielność majątkowa wydaje się korzystnym rozwiązaniem dla małżonków, którzy pragną chronić swoje mienie oraz mają odmienne sytuacje finansowe. Ustrój ten sprawdzi się zwłaszcza w przypadku małżeństw, w których jedna z osób jest właścicielem własnej działalności gospodarczej, czy uprawia tzw. wolny zawód, gdyż dzięki wprowadzeniu rozdzielności majątkowej można skutecznie ochronić majątek należący do współmałżonka.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *