Jednym z ustrojów małżeńskich zakładających występowanie dwóch odrębnych majątków osobistych, jest rozdzielność majątkowa. Od momentu jej ustanowienia małżonkowie nie muszą informować się wzajemnie o...