Rozdzielność majątkowa w małżeństwie. Kiedy warto się na nią zdecydować?

Jednym z ustrojów małżeńskich zakładających występowanie dwóch odrębnych majątków osobistych, jest rozdzielność majątkowa. Od momentu jej ustanowienia małżonkowie nie muszą informować się wzajemnie o stanie majątku, czy wysokości obciążających zobowiązań, ponieważ ustrój ten zapewnia prawo do samodzielnego rozporządzania własnym mieniem. Sprawdź, kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową i dowiedz się, w jaki sposób można …