Alimenty na dziecko po uzyskaniu pełnoletności
Porady prawne Prawnik

Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

W tym roku nasze dziecko skończy 18 lat, czy uzyskanie pełnoletności pozbawi je alimentów, które otrzymuje od Alimenty na dziecko po uzyskaniu pełnoletnościdrugiego z rodziców?

Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie stanowi samoistnego powodu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego rodziców dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bowiem powiązany bezpośrednio z wiekiem dziecka, lecz z uzyskaniem przez nie samodzielności życiowej. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli więc po ukończeniu 18 roku życia dziecko kontynuuje naukę i nie podjęło pracy zarobkowej, to należy przyjąć, że nie osiągnęło samodzielności życiowej, który to stan wpływałby na stosunki alimentacyjnego pomiędzy rodzicami, a dzieckiem. Jeżeli po osiągnięciu pełnoletności dziecko może utrzymać się samodzielnie (np. posiada wyuczony zawód, pracuje) obowiązek alimentacyjny powstanie tylko w przypadku, gdy dziecko znajdzie się w niedostatku. Należy zauważyć, iż zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, od dziecka kontynuującego naukę w szkole średniej lub wyższej nie można wymagać, aby dodatkowo podjęło pracę zarobkową i uzyskiwało dochody pozwalające na jego utrzymanie. Jednocześnie przyjmuje się, iż niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Podstawa prawna:

art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Autor: Piotr Gębiak

Radca prawny – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.

mjkama logo poziome2 poleca www.wspolnedzieci.pl

plansza 750 x 100 px

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *