W tym roku nasze dziecko skończy 18 lat, czy uzyskanie pełnoletności pozbawi je alimentów, które otrzymuje od drugiego z rodziców? Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko...