Nieobecność ojca w wychowaniu syna

Czy to dobrze, żeby dzieci widziały jak ich rodzic okazuje uczucia nowemu partnerowi/partnerce?

Warto chyba zacząć od tego, że nikt nie odpowie jednoznacznie na tak postawione pytanie, tak jak nikt nie stworzył przepisu na tworzenie nowej rodziny po rozwodzie z dziećmi z poprzednich związków.(piszę o tzw. rodzinach patchworkowych w innym miejscu). Oczywistym jest, że to jest trudna sytuacja i dla dorosłych i dla dzieci. Na kilka kwestii chce …

jak być dobrym rodzicem

Jak może reagować na rozstanie rodziców dziecko 7, 8-letnie?

Warto wiedzieć o mechanizmach, które mogą w konsekwencji uruchamiać określone zachowania u dzieci po rozwodzie rodziców. Rozumienie tego co się dzieje pozwoli na lepsze radzenie sobie  z symptomami problemu. Warto wiedzieć o mechanizmach, które mogą w konsekwencji uruchamiać określone zachowania u dzieci po rozwodzie rodziców. Rozumienie tego co się dzieje pozwoli na lepsze radzenie sobie z …

Ćwiczenia mowy z dzieckiem

Zawarcie kolejnego małżeństwa, a nazwisko dziecka.

Rozwiedziony małżonek planuje zawarcie kolejnego małżeństwa. Czy małoletnie dziecko pochodzące z poprzedniego małżeństwa, będzie mogło nosić nazwisko małżonka z drugiego małżeństwa? W przypadku zawarcia małżeństwa przez osobę, która posiada dziecko z poprzedniego małżeństwa, możliwa jest zmiana nazwiska tego dziecko na nazwisko nowego małżonka. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie zawarcie małżeństwa przez matkę małoletniego dziecka z …

Nieobecność ojca w wychowaniu syna

Prawo do kontaktów z dzieckiem.

Ojciec po rozwodzie orzeczeniem sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy pomimo to ma prawo żądać umożliwienia mu kontaktów z dzieckiem? Uprawnienie do osobistej styczności z dzieckiem nie należy do atrybutów władzy rodzicielskiej, zaliczane jest do tzw. „praw rodzicielskich”. Co więcej przyjmuje się, iż utrzymywanie kontaktów z rodzicem należy do praw przysługujących dziecku. Zgodnie bowiem …

Porady prawne ustalenie ojcostwa

Czy emocje rządzą się jakimiś prawami i czy ich znajomość może pomóc w radzeniu sobie po rozstaniu?

Różnorodne emocje zwykle towarzyszą rozstaniu partnerów, począwszy od żalu, smutku, rozgoryczenia poprzez niepokój, lęk, aż do złości, gniewu. Każdy z partnerów/ byłych małżonków może doświadczać rozpaczy, rozczarowania, poczucia winy, zagrożenia, straty, krzywdy, chęci zemsty. Powstaje pytanie jak żyć po rozwodzie? To zależy rzecz jasna od sytuacji, przyczyn rozpadu związku i okoliczności samego rozstania. W przypadku …

Alimenty na dziecko po uzyskaniu pełnoletności

Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

W tym roku nasze dziecko skończy 18 lat, czy uzyskanie pełnoletności pozbawi je alimentów, które otrzymuje od drugiego z rodziców? Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie stanowi samoistnego powodu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego rodziców dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bowiem powiązany bezpośrednio z wiekiem dziecka, lecz z uzyskaniem przez nie samodzielności życiowej. Rodzice obowiązani są do …

Kontakt dziecka z dziadkami

Jak dbać o kontakty dziecka z dziadkami, którzy są rodzicami rodzica, z którym dziecko rzadziej przebywa?

O tym, że kontakty wnuka/wnuczka z dziadkami są ważne myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać. Dziadkowie mogą stanowić dla dzieci prawdziwy autorytet, a ich mądrość życiowa może przełożyć się na to, że przebywanie z nimi będzie dla wnuków bardzo atrakcyjne. Mają zwykle więcej czasu, mniej aktywności zawodowych, co sprzyja dawaniu dziecku pełnej uwagi i możliwość …

Porady prawne ustalenie ojcostwa

Porady prawne na temat. Zaprzeczenie ojcostwa, a zwrot zapłaconych dotychczas alimentów.

Rozwiedziony małżonek uzyskał prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zaprzeczeniu jego ojcostwa w stosunku do małoletniego dziecka. Uprzednio w wyroku rozwodowym sąd przyznał dziecku alimenty. Czy w związku z orzeczonym zaprzeczeniem ojcostwa, małżonek może żądać zwrotu alimentów uiszczonych na rzecz dziecka, którego nie jest ojcem. W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż orzeczenie uwzględniające powództwo o zaprzeczenie ojcostwa …

sześciolatki do szkoły obowiązek rodzicielnik.pl

Separacja. Rozwód. Trudne decyzje rodzica. A może jednak nie rozstawać się dla dobra dzieci?

Rozwód a dzieci to dylemat większości rodziców, których wzajemne relacje zaczynają się psuć. Ale też tych, którzy zdają sobie sprawę, że fakt rozstania rodziców zmieni na zawsze życie ich dzieci. A jeśli rodzice nie mogą żyć ze sobą naprawdę, próby pojednania zakończyły się niepowodzeniem? Może więc dla dobra dzieci udawać, mama i tata będą żyli …