Ćwiczenia mowy z dzieckiem
Prawnik

Zawarcie kolejnego małżeństwa, a nazwisko dziecka.

Rozwiedziony małżonek planuje zawarcie kolejnego małżeństwa. Czy małoletnie dziecko pochodzące z poprzedniego małżeństwa, będzie mogło nosić nazwisko małżonka z drugiego małżeństwa?c460e0f71fc909b63f7e9b6a9053e239

W przypadku zawarcia małżeństwa przez osobę, która posiada dziecko z poprzedniego małżeństwa, możliwa jest zmiana nazwiska tego dziecko na nazwisko nowego małżonka. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie zawarcie małżeństwa przez matkę małoletniego dziecka z mężczyzną nie będącym ojcem tego dziecko. Małżonkowie muszą jedynie złożyć w urzędzie stanu cywilnego wspólne oświadczenie, że dziecko to będzie nosić takie nazwisko jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Dziecko, które ukończyło trzynaście lat musi wyrazić na to zgodę. Zmiana nazwiska dziecka nie będzie jednak możliwa w przypadku, gdy dziecko w opisanym wyżej przypadku nosi nazwisko ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki i ojca. W tej kwestii konieczna będzie zgoda ojca. Analogicznie należy rozpatrywać sytuację, gdzie ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matkę tego dziecka.

Podstawa prawna: art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Autor: Piotr Gębiak

Radca prawny – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.

www.wspolnedzieci.pl

plansza 750 x 100 px

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *