Konkurs wiosenny pt.: Wiosna, przyszła nocą pod nasz dom. Nasze powitanie wiosny.

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Konkursu jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl www.rodzicielnik.pl zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs prowadzony jest przy pomocy sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.rodzicielnik.pl oraz wsparciu promocyjnym Fanpage’a www.facebook.com/rodzicielnik (zwanej dalej „Stroną Internetową”). Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Organizator konkursu. 2 UCZESTNICY KONKURSU Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba …