poród zabiegowy rodzicielnik.pl

Nowa, obowiązkowa książeczka zdrowia dziecka dla każdego noworodka od 1 stycznia.

Wiele rodzajów obecnie funkcjonujących książeczek zdrowia dziecka, od jutra zastąpi jeden wzór przygotowany przez resort zdrowia we współpracy z ekspertami. Wzór określony został w załączniku 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Projekt został przygotowany w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka …