O tym jakie uczucia targają kobietą, która urodziła i wychowuje upośledzone, chore czy niepełnosprawne dziecko wie tylko ona. O tym jaką walkę musi stoczyć,...