porady dietetyczne żywienie dzieci

Dietetyk radzi: Żywienie w dzieciństwie, a występowanie chorób w wieku dojrzałym.

Żywienie w dzieciństwie, a występowanie chorób w wieku dojrzałym. Niewłaściwy sposób żywienie w dzieciństwie może prowadzić do wielu chorób w wieku dorosłym. Zależy to oczywiście od wielu czynników takich jak: uwarunkowania genetyczne, ilość i jakość spożywanych pokarmów przez dziecko oraz wiek, w którym doszło do nieprawidłowego żywienia. Na zdrowe żywienie należy zwrócić uwagę u każdego …