Probiotyki to naturalne i pożyteczne bakterie zasiedlające i  odbudowujące naturalną florę bakteryjną jelit. Tym żywym organizmom przypisuje się wszelkie korzyści zdrowotne związane z funkcjonowaniem...