Każda mama niecierpliwie czeka na przyjście na świat swojego dziecka – planując wiele rzeczy z tym związanych. Zaraz po porodzie oczekuje na płacz dziecka...