Okiem pediatry – co to jest zaparcie?

Przez zaparcie rozumiemy utrudnione oddawanie stolca przez ponad 3 dni. Może być ono wywołane czynnikami: dietetycznymi niewielka ilość błonnika w diecie, zbyt mała podaż płynów, zmianą warunków życia -np. rozpoczęcie zajęć w szkole, unieruchomienie z powodu innych chorób, pobyt w szpitalu czy silne emocje, lekami Zaparcia u dzieci nie są rzadkim zjawiskiem, występują wtedy gdy …