Ciąża MAMA Porady Poród

Choroby leczone komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej

Krew znajdująca się w pępowinie jest bogatym źródłem komórek macierzystych. Mają one właściwości, dzięki którym można wykorzystać je w terapii wielu chorób. Lista schorzeń leczonych przy ich pomocy zawiera ponad 80 pozycji i cały czas się powiększa.
komórki macierzyste

Czym są komórki macierzyste?

Wiele osób zastanawia się, czym są komórki macierzyste. Są one niewyspecjalizowane i mogą bardzo szybko się namnażać, a także przekształcić się w dowolną komórkę organizmu. Dzięki tym dwóm właściwościom postanowiono je wykorzystywać w terapii ciężkich schorzeń, na które przez wiele lat nie można było opracować żadnego skutecznego leku. Pierwszy tego typu przeszczep wykonano w 1988 roku. Od tamtej pory lista chorób leczonych komórkami macierzystymi znacznie się rozrosła. Wszystko dzięki licznym badaniom oraz terapiom eksperymentalnym.

Najlepsze komórki macierzyste pozyskuje się z krwi pępowinowej. Ma to miejsce zaraz po narodzinach dziecka. Nie ma znaczenia, czy poród odbył się siłami natury, czy wykonano cesarskie cięcie.

Leczenie przy pomocy krwiotwórczych komórek macierzystych

Choroby, które mogą być leczone przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi pępowinowej, to między innymi:

 • ostra białaczka,
 • przewlekła białaczka (szpikowa, mielomonocytowa, limfatyczna),
 • ziarnica złośliwa,
 • chłoniak nieziarniczy,
 • czerwienica prawdziwa (i inne zespoły mieloproliferacyjne),
 • niedokrwistość aplastyczna,
 • neuroblastoma,
 • mięsak Ewinga,
 • dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego,
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
 • niedokrwistość Fanconiego,
 • wrodzona małopłytkowość,
 • mukopolisacharydozy,
 • zespół podkradania.

Nad leczeniem przy pomocy komórek macierzystych z krwi pępowinowej wciąż trwają badania. W ostatnim czasie udało się odkryć, że podanie własnej krwi pępowinowej przynosi poprawę kliniczną dzieciom cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce, a także niektórym pacjentom z autyzmem.

Kto może być leczony zbankowanymi komórkami macierzystymi?

Komórkami macierzystymi pozyskanymi z krwi pępowinowej może być leczone dziecko, od którego zostały one pobrane. Tego typu terapia przeznaczona jest również dla jego bliskich. Warunkiem jest zgodność antygenowa.

Gdy dojdzie do zachorowania na jedną z groźnych chorób, należy poinformować lekarza o fakcie bankowania krwi pępowinowej. Rozważy on możliwość zastosowania takiej terapii, a także jej plusy i minusy. W niektórych sytuacjach własne komórki nie będą mogły być użyte
– trzeba użyć komórek rodzeństwa. Po podjęciu decyzji o przeszczepie komórek macierzystych specjalista sam kontaktuje się z bankiem komórek macierzystych i przedstawi stosowną dokumentację. Materiał jest dostarczany bezpośrednio do szpitala, w którym przebywa pacjent.

Z terapii komórkami macierzystymi mogą skorzystać również niespokrewnione osoby. Dzieje się tak dzięki temu, że część rodziców decyduje się przekazać krew pępowinową swojego dziecka do publicznego banku komórek macierzystych. Ma to charakter charytatywny. Taki gest to często jedyna szansa na uratowanie czyjegoś życia.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *