Sterylizator do smoczków i butelek rodzicielnik.pl
Psycholog

Psycholog dziecięcy: Psychiczny rozwój dziecka od 0 do 12 miesiąca życia.

Psychiczny rozwój dziecka od 0 do 12 miesiąca życia.

 • 0 miesięcy

1.Reakcja niechęcią na ostre światło i głośne dźwięki

 • 1 miesiąc

1. Zauważanie czerwonej zabawki i śledzenie jej wzrokiem w bok do kąta 45 stopni

2. Wymawianie samogłoski z „a” i „e” połączone z „h”

 • 2 miesiące

1. Zatrzymywanie wzroku na poruszającej się twarzy i śledzenie jej

2. Śledzenie grzechotki od jednego oka do drugiego do kąta 90 stopni

3. Reagowanie na dźwięk dzwonka

4. Wymawianie głoski gardłowej „e- che”, „ek- che”, „e- rrhe” (gaworzenie)

 • 3 miesiące

1. Można wyróżnić trzy różne dźwięki krzyku

2. Szukanie wzrokiem źródła dźwięku

3. Uśmiechanie się

4. Pojawianie się pierwszych łańcuchów sylabowych

 • 4 miesiące

1. Gruchanie i śmianie się

2. Wydawanie okrzyków radości

3. Pojawiają się głoski szczelinowe (podobne do „w”)

 • 5 miesięcy

1. Powstawanie rytmicznych ciągów sylabowych

2. Szukanie szeleszczącego papieru przez zwrócenie głowy

3. Śmianie się głośno, gdy się zaczepia dziecko

 • 6 miesięcy

1. Lokalizowanie dźwięku przez zwrócenie głowy lub wzroku

2. Rozpoznawanie obcych osob

3. Spoglądanie za przedmiotem, który upadł

4. Gaworzenie: szeregowanie rozmaitych wyraźnych sylab ze zmianą siły dźwięku i wysokości tonu

 • 7 miesięcy

1. Uważne obserwowanie czynności osób bliskich

2. Zdolność dostrzegania szczegółów

3. Wymawianie sylaby „la, wa, ta, ba, ka”

4. Rozumienie zabawy „moje, moje” i „a – kuku”

 • 8 miesięcy

1. Odwracanie główki szukając znanych osób i przedmiotów

2. Lęk przed obcymi

3. Próby naśladowania cmokania i śpiewania

4. Zaczynanie szeptania

5. Wymawianie „ma-ma”, „pa-pa”, „ta-ta”

6. Patrzenie na odbicie w lustrze nie szukanie z nim kontaktu

 • 9 miesięcy

1. Robienie „kosi-kosi”

2. Nasłuchiwanie tykania zegarka

3. Złoszczenie się, gdy zabiera się na zabawkę

4. Rozpoznawanie obcych osob

5. Zauważanie kostki w pojemniku i sięganie po nią

 • 10 miesięcy

1. Prowadzenie monologów, naśladowanie dźwięków

2. Reagowanie na swoje imię i polecenie „daj mi”

3. Zaczynanie rozumienia pochwały

 • 11 miesięcy

1. Na prośbę dorosłego podawanie przedmiotu

2. Pierwsze sensowne słowo

3. Kiwanie głową na „nie”

4. Robienie „pa-pa”

5. Wykonywanie prostych poleceń

 • 12 miesięcy

1. Wymawianie trzech pierwszych słów dwusylabowych

2. Jeśli dziecko jest samo prowadzenie monologu sylabowego

3. Reagowanie swoim głosem na muzykę

4. Na polecenie: szukanie, znajdywanie i przynoszenie wybranego przedmiotu

5. Rozumienie „zabawy w łapanego”

6. Bawienie się swoim odbiciem w lustrze

7. Rozumienie trójwymiarowości przedmiotów, które wydają się płaskie

Autor: Psycholog, logopeda Sylwia Warchoł-Plucińska

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *