pielęgnacja małego dziecka rodzicielnik.pl
Psycholog

Psycholog radzi – POSTAWY RODZICIELSKIE

POSTAWA NADMIERNIE CHRONIĄCA

 • niedocenianie możliwości dziecka
 • rozwiązywanie za nie trudności
 • utrudnianie samodzielności dziecka
 • usuwanie wszelkiego ryzyka z jego drogi
 • nadmierna pobłażliwość
 • nadmierne bronienie go przed zarzutami
 • postępowanie rodziców w sposób uzależniający je od matki lub ojca i ograniczający jego swobodę (niepozwalanie dziecku na robienie czegoś samemu, gdy chce i może to zrobić samo),
 • wścibstwo, izolowanie społeczne dziecka
 • nadmierne zaabsorbowanie jego zdrowiem, ograniczanie ruchu dziecka, a nawet nastawienie niemal paniczne i oczekiwanie niebezpieczeństwa, przekazywanie niepokoju wprost dziecku, przedstawianie mu świata otaczającego jako zagrażającego

POSTAWA UNIKAJĄCA

 • ukryta lub jawna beztroska, jeśli chodzi o dobro dziecka, posunięta nieraz aż do braku poczucia odpowiedzialności, ignorowanie dziecka,
 • unikanie i ograniczanie kontaktu z dzieckiem do minimum
 • zbywanie prób nawiązania kontaktu podejmowanych przez dziecko
 • zaniedbywanie dziecka pod różnymi względami – zarówno jego potrzeb uczuciowych, jak i potrzeb w zakresie opieki nad nim
 • niedbałość i niekonsekwencja w stawianiu wymagań i przestrzeganiu ich wykonania
 • lekkomyślność czy wręcz obojętność na niebezpieczeństwa, jakie dziecku mogą zagrażać
 • niezaangażowanie się w sprawy dziecka, ewentualnie pozorne zaspokajanie jego potrzeb przez „okupywanie się”

POSTAWA NADMIERNIE WYMAGAJĄCA

 • narzucanie autorytetu i rządzenie dzieckiem
 • nieprzyznawanie mu prawa do samodzielności i niepozwalanie na postępowanie na własną jego odpowiedzialność
 • stawianie wygórowanych wymagań
 • ograniczanie swobody dziecka i zakresu jego aktywności przez narzucanie mu licznych propozycji, krytyczny stosunek do poczynań dziecka z intencją eliminowania wszystkich niezgodnych z idealnym wzorem

POSTAWA ODTRĄCAJĄCA

 • nieokazywanie uczuć pozytywnych, a nawet demonstrowanie negatywnych
 • dezaprobata i otwarta krytyka dziecka
 • podejście dyktatorskie, nie dopuszczające go do głosu, nie wnikające w motywy jego zachowania czy potrzeby
 • kierowanie dzieckiem przez rozkazy
 • liczne represywne żądania
 • surowe kary
 • zastraszanie
 • brutalne postępowanie z dzieckiem
 • brak uznania jakichkolwiek pozytywów dziecka i dopuszczania pewnego marginesu tolerancji wobec niedociągnięć, braku zdolności, wad itp..

NIESPRZYJAJĄCE KONSEKWENCJE POSTAW RODZICIELSKICH

POSTAWA NADMIERNIE CHRONIĄCA może powodować u dziecka:

 • opóźnienie dojrzałości społecznej, zależność dziecka od matki, jego bierność, brak inicjatywy, ustępliwość lub
 • nadmierną pewność siebie, zarozumiałość,
 • nastawienie egoistyczne i wygórowane wymagania
 • gdy dziecko znajduje się samo – niepewność, niepokój i złe samopoczucie psychiczne

POSTAWA UNIKAJĄCA sprawia, że dziecko:

 • może być niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych,
 • bywa niezdolne do wytrwałości i koncentracji w nauce, nieufne, bojaźliwe lub wchodzące w konflikt z rodzicami, ze szkołą
 • starsze dziewczynki mogą przejawiać brak dbałości o wygląd, mimo że szukają uczucia u przedstawicielki płci odmiennej, przy czym z powodu niezdolności do trwałych uczuć zwykle nawiązują wciąż nowe, przelotne tylko znajomości, ciągle szukając prawdziwej miłości

POSTAWA NADMIERNEGO WYMAGANIA, sprzyja kształtowaniu się u dziecka takich cech jak:

 • brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość, obsesje, przewrażliwienie i uległość, brak zdolności do koncentracji
 • mogą pojawiać się trudności szkolne, czy trudności w przystosowaniu społecznym
 • wpływ tej postawy rodzicielskiej jest słabszy, gdy dziecko zdolne jest do buntu wobec rodziców i ma dobry kontakt z rówieśnikami, może jednak przejawiać słabe aspiracje, brak opanowania uczuciowego i być podatne na frustracje

POSTAWA ODTRĄCAJĄCA

 • agresywność, nieposłuszeństwo, kłamstwa, zachowania aspołeczne,
 • zastraszenie, bezradność, trudność w przystosowaniu na skutek zahamowania

SPRZYJAJĄCE KONSEKWENCJE POSTAW RODZICIELSKICH

POSTAWA WSPÓŁDZIAŁANIA powoduje, że dziecko:

 • staje się ufne wobec rodziców, zwraca się do nich po rady i pomoc,
 • jest zadowolone z pracy, z rezultatów własnego wysiłku,
 • wytrwałe, zdolne do współdziałania, do podejmowania zobowiązań, potrafi troszczyć się o własność swoją i innych

POSTAWA UZNAJĄCA PRAWA DZIECKA, dziecko może:

 • wyrobić w sobie lojalność i solidarność w stosunku do innych członków rodziny,
 • nie musi polegać zawsze na rodzicach i być od nich zależne, ale może podejmować czynności z własnej inicjatywy, co sprzyja twórczości

POSTAWA ROZUMNEJ SWOBODY sprawia, że dziecko:

 • jest zdolne do współpracy z rówieśnikami, uspołecznione, pomysłowe, bystre, pewne swoich umiejętności, łatwo przystosowujące się do różnych sytuacji społecznych
 • może przejawiać dążenie do pokonywania różnych przeszkód, kończenia czynności rozpoczętych, spełniania trudnych zadań

AKCEPTACJA sprzyja:

 • zdolności do nawiązywania trwałej więzi emocjonalnej, do przywiązania
 • zdolności do wyrażania uczuć,
 • poczuciu bezpieczeństwa

Jednolity „front wychowawczy”

Postawy obojga rodziców wobec dziecka nie zawsze bywają tego samego typu.

Dobrze byłoby jednak gdyby zamierzenia rodziców nie były rozbieżne i przeciwstawne,

a oparte na wzajemnej akceptacji i szacunku rodziców do siebie i dziecka.

 

OPRACOWANIE:

mgr Sylwia Warchoł- Plucińska, psycholog

https://www.facebook.com/psycholozkadziecieca?ref=hl

http://www.znanylekarz.pl/sylwia-warchol-plucinska/psycholog-logopeda-terapeuta/legnica

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *