Zdrowie dziecka

Infekcje dróg moczowych u dzieci – objawy, rozpoznanie

Infekcje dróg moczowych u dzieci to stan zapalny wywołany obecnością bakterii w drogach moczowych. W normalnych warunkach układ moczowy jest jałowy, nie zawiera bakterii z wyłączeniem końcowego odcinka cewki moczowej. Zakażenie dróg moczowych może występować w kilku postaciach.

Czym są infekcje dróg moczowych?

O infekcji dróg moczowych mówimy w przypadku obecności w nich drobnoustrojów, najczęściej bakterii. W warunkach prawidłowych drogi moczowe powyżej zwieracza pęcherza moczowego są jałowe, jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do wnikania i namnażania się drobnoustrojów, czego efektem są powstałe stany zapalne.

Czynniki sprzyjające zakażeniu dróg moczowych u dzieci to:

 • przebyte wcześniej zakażenie układu moczowego
 • obecność rozpoznanej wady wrodzonej układu moczowego, w tym odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM)
 • nieprawidłowe wyniki badań ultrasonograficznych (USG) w wywiadzie, w tym wykonanych prenatalnie
 • dodatni wywiad rodzinny w kierunku zakażenia układu moczowego  (rodzice, rodzeństwo)
 • dodatni wywiad rodzinny w kierunku wad wrodzonych układu moczowego, w tym OPM
 • cewnikowanie pęcherza
 • zaburzenia mikcji (nietrzymanie moczu, częste lub rzadkie mikcje, parcia naglące)
 • zaparcia, nietrzymanie stolca

Jak objawiają się infekcje dróg moczowych?

Infekcje dróg moczowych objawiają się m.in. częstomoczem, pieczeniem i bólem podczas oddawania moczu, silnym uczuciem parcia na pęcherz przy jednoczesnej niemożności oddania moczu lub wydalaniu bardzo niewielkiej ilości moczu, bólem w okolicy lędźwiowej, gorączką, dreszczami, ale także mogą przebiegać bezobjawowo nie dając wyżej wymienionych symptomów. Objawy zakażenia dróg moczowych często zależne są od wieku dziecka. Przy młodszych niemowlętach (do 1 r.ż.) mogą pojawić się: wymioty, brak apetytu, brak przyrostu masy ciała, niepokój i płacz, nadmierna senność oraz zmiana przejrzystości, zapachu i barwy moczu. Szczyt zapadalności na infekcje dróg moczowych u dzieci przypada między 2 a 6. rokiem życia. Ryzyko zakażenia jest 10-30 razy większe u dziewcząt w porównaniu z chłopcami. Spowodowane jest to krótszą cewką moczową u dziewcząt, a więc krótszą dla patogenów drogą do pokonania.

Czy wczesne wykrycie infekcji jest możliwe w warunkach domowych?

Na infekcję dróg moczowych może wskazywać obecność w moczu azotynów i/lub podwyższona liczba leukocytów. W prawidłowym moczu azotyny nie występują, dlatego ich obecność w moczu jest pośrednim dowodem na infekcję dróg moczowych, gdyż świadczy o występowaniu w układzie moczowym bakterii potrafiące przetwarzać pochodzące z diety i metabolizmu białek azotany do azotynów. Śladowa ilość leukocytów jest natomiast dopuszczalna, jednak ich zwiększona ilość może wskazywać m.in. na ostrą i przewlekłą infekcję dróg moczowych, choroby nerek, a nawet nowotwór. Infekcji dróg moczowych nie powinniśmy bagatelizować, gdyż nieleczona bądź zaniedbana może przejść w stan przewlekły. Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia lub wątpliwości warto to sprawdzić. Wczesne wykrycie infekcji, na które pozwala test na infekcje dróg moczowych, da nam szansę na szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia i skuteczne wyleczenie.
Test na infekcje dróg moczowych to świetne narzędzie do domowej diagnostyki, umożliwiające analizę moczu pod kątem stężenia zawartych w nim leukocytów i azotynów.
infekcje dróg moczowych
Test przeznaczony jest do diagnozowania infekcji dróg moczowych w warunkach domowych

Jest to test paskowy, umożliwiający przeprowadzenie badania na dwa sposoby. Strumieniowo, czyli poprzez umieszczenie końcówki testu pod strumieniem moczu na 1-2 sekundy oraz poprzez zanurzenie paska testowego w próbce moczu zebranego do czystego i suchego naczynia. Na teście widnieją dwa pola reakcyjne, które po przeprowadzeniu badania ulegają zabarwieniu. Wyniki w okienku przypisanym azotynom odczytujemy po upływie 60 sekund, w przypadku leukocytów należy odczekać 120 sekund. Odczyt porównujemy ze skalą barwną umieszczoną na teście. Musimy zrobić to w ciągu 2 minut, ponieważ interpretacja wyników uzyskana po dłuższym niż 2 minuty czasie nie jest już wiarygodna.

 Co ważne, test nie zwalnia z wykonania posiewu moczu, pozwala on na wczesne wykrycie infekcji i szybką reakcję. Warto mieć taki test w domowej apteczce i w razie potrzeby po niego sięgnąć, czasem dla samego upewnienia się, czy wszystko jest w porządku.
Warto zaznaczyć, że obecność bakterii w moczu nie zawsze musi oznaczać zakażenie dróg moczowych i nie musi dawać objawów. W takiej sytuacji mówimy o bezobjawowej bakteriurii, która zwykle nie wymaga leczenia. Aby jednak zapobiegać zakażeniom należy dbać o właściwą higienę oraz ułatwienie eliminacji bakterii poprzez częste oddawanie moczu i odpowiednią podaż płynów. Jeżeli dziecko często przechodzi zakażenia układu moczowego warto profilaktycznie podawać mu preparaty z żurawiny, które powodują zakwaszenie moczu i tym samym utrudniają namnażanie się bakterii.
Nieprzerwanie od 1987 roku Hydrex Diagnostics zaopatruje szpitale, laboratoria, gabinety lekarskie i ośrodki krwiodawstwa w testy i odczynniki do profesjonalnej diagnostyki medycznej, a od 10 lat – pod marką Domowe Laboratorium.
(Źródła: poradnikzdrowie.pl, domowelaboratorium.pl)

Możesz również polubić…

5 komentarzy

 1. Agnieszka Markowska says:

  Dziękuję za ten wpis. Nie miałam pojęcia że są takie testy

 2. Dobrze wiedzieć, że jest taki test, oby się nigdy nie przydał, ale dobrze by było mieć go w domu w razie czego 🙂

 3. Nie miałam pojęcia o istnieniu takich testów

 4. Dobrze wiedzieć, że taki test jest dostępny. Myślę, że wielu rodzicom może się ta wiedza bardzo przydać.

 5. Nawet nie wiedziałam, że są takie testy. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *